• head_bander_01

Linja e prodhimit të tubave të rrumbullakët dhe katrorë me madhësi të vogël